operation-control

● 運転管理

各現場写真をクリック(タップ)することで画像拡大が可能です。

● 下水道浄化センター 運転管理

標準汚泥活性法 全景

中央操作 運転状況

● 下水道浄化センター 運転管理

OD法 全景

中央操作 運転状況

● 高潮対策・雨水排水機場 運転管理

排水機場 全景

ポンプ場 全景